Moodle

Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Hepgor MewngofnodiHepgor Llythyron Diweddar / Recent LettersHepgor Categoriau'r cwrsHepgor Defnyddwyr ar-lein

Defnyddwyr ar-lein

(y 5 munud diwethaf)
Dim un
Hepgor Map

Site news

Llun o Lloyd Mahoney
Nyrs Ysgol - School Nurse
gan Lloyd Mahoney - Dydd Mercher, 11 Mehefin 2014, 02:27 p.m.
 

Ein Nyrs Ysgol yw Sara James

Mae'n gweithio fel aelod o dîm o nyrsiau sydd yn gweithio o fewn ysgolion CSB Caerffili.

Mae Sara'n darparu cefnogaeth gyfrinachol i bobl ifanc os oes ganddynt bryderon am eu lles ffisegol neu emosiynol.

Mae hefyd ar gael i gynghori rhieni.

Mae Sara yn ymweld â'r ysgol yn gyson trwy'r wythnos (gofynnwch i'r Brif Swyddfa) neu gallwch ffonio hi ar 01685 846490

Mae Sara yn darparu gwasanaeth trwy'r flwyddyn, adeg ysgol, Llun i Wener 9 tan 5.

Sara James is our allocated School Health Nurse

She works as part of team of School Health Nurses covering various schools within Caerphilly Borough.

Sara provides a confidential service for young people if they have any concerns about their physical or emotional well-being.

She is also available to offer advice to parents.

Sara visits Ysgol Gyfun Cwm Rhymni at regular periods throughout the week (Please ask at reception) or contact on 01685 846

Sara provides a term-time service, Monday to Friday 9 to 5.

 


Hepgor Trydar YG Cwm Rhymni Twitter

Trydar YG Cwm Rhymni Twitter

Prifathro Mr Owain ap Dafydd


Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
Heol Gelli Haf
Fleur De Lys
Y Coed Duon
NP12 3JQ (SAT NAV - NP12 3SG)

Ffôn 01443 875227

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
Safle'r Gwyndy.
Pontygwindy Road.
Caerphilly.
CF83 3HG.
Ffôn 02920 863367.

Ffacs 01443 829777
ycuca@caerphilly.gov.uk

Hepgor Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau i ddod

Does dim digwyddiadau ar y gweill
Hepgor Calendr

Calendr

Su Ll Ma Me Ia Gw Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 Heddiw Dydd Mercher, 16 Ionawr 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Hepgor Linciau Defnyddiol/Useful Links

Linciau Defnyddiol/Useful Links

  Bwcio'r Cyfleusterau - Third Party BookingsTermiadur

ucas

car

hwb

Hepgor Gweithgareddau

Gweithgareddau