Moodle

Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Hepgor MewngofnodiHepgor Llythyron Diweddar / Recent LettersHepgor Categoriau'r cwrsHepgor Defnyddwyr ar-lein

Defnyddwyr ar-lein

(y 5 munud diwethaf)
Dim un
Hepgor Map

Ail hysbyseb Swydd Newydd: Gyda gradd ac yn ystyried gyrfa fel athro? Cliciwch yma!

(Manylion pellach yma)

Helpwch gyda TGAU Saesneg / Help with GCSE English: Cliciwch yma/Click Here

Helpwch gyda Mathemateg! Adnoddau am ddim o Lywodraeth Cymru: cliciwch yma

Help your child with Maths! Free resources from Welsh Government: click here

Helpwch gyda holiadur Daearyddiaeth plant Blwyddyn 7!

Clic

Please help with Year 7's Geography Questionnaire!

Annual Report 2015-16

Adroddiad Blynyddol 2015-16

Plant Mewn Angen - Children in Need

Codwyd £1200 raised!

DIolch yn fawr i bawb am gyfrannu. Thanks to all for contributing.

BBCPMACiN

Disgyblion Rhieni

Staff

Llywodraethwyr

-

Adroddiad Estyn Ebrill 2016

Estyn Report April 2016

-

Holiadur Rhieni - Ymateb/Response to Parents' Questionnaire

Adroddiad Ysgol BBC School Report Cipolwg ar y BBC Micro:Bit Previewed

 Adroddiad Cymraeg

English Report

Gwybodaeth am y Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd

 Information about the National Literacy and Numeracy Tests

Site news

Llun o Lloyd Mahoney
Nyrs Ysgol - School Nurse
gan Lloyd Mahoney - Dydd Mercher, 11 Mehefin 2014, 02:27 p.m.
 

Ein Nyrs Ysgol yw Sara James

Mae'n gweithio fel aelod o dîm o nyrsiau sydd yn gweithio o fewn ysgolion CSB Caerffili.

Mae Sara'n darparu cefnogaeth gyfrinachol i bobl ifanc os oes ganddynt bryderon am eu lles ffisegol neu emosiynol.

Mae hefyd ar gael i gynghori rhieni.

Mae Sara yn ymweld â'r ysgol yn gyson trwy'r wythnos (gofynnwch i'r Brif Swyddfa) neu gallwch ffonio hi ar 01685 846490

Mae Sara yn darparu gwasanaeth trwy'r flwyddyn, adeg ysgol, Llun i Wener 9 tan 5.

Sara James is our allocated School Health Nurse

She works as part of team of School Health Nurses covering various schools within Caerphilly Borough.

Sara provides a confidential service for young people if they have any concerns about their physical or emotional well-being.

She is also available to offer advice to parents.

Sara visits Ysgol Gyfun Cwm Rhymni at regular periods throughout the week (Please ask at reception) or contact on 01685 846

Sara provides a term-time service, Monday to Friday 9 to 5.

 


Hepgor Trydar YG Cwm Rhymni Twitter

Trydar YG Cwm Rhymni Twitter

Prifathro Mr Owain ap Dafydd


Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
Heol Gelli Haf
Fleur De Lys
Y Coed Duon
NP12 3JQ (SAT NAV - NP12 3SG)

Ffôn 01443 875227

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
Safle'r Gwyndy.
Pontygwindy Road.
Caerphilly.
CF83 3HG.
Ffôn 02920 863367.

Ffacs 01443 829777
ycuca@caerphilly.gov.uk

Hepgor Digwyddiadau i ddodHepgor Calendr

Calendr

Su Ll Ma Me Ia Gw Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 Heddiw Dydd Mawrth, 22 Awst 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Hepgor Linciau Defnyddiol/Useful Links

Linciau Defnyddiol/Useful Links

  Bwcio'r Cyfleusterau - Third Party BookingsTermiadur

ucas

car

hwb

Hepgor Gweithgareddau

Gweithgareddau