Picture of Mr A Butters
The National Assembly for Wales – Inquiry into Education Funding
by Mr A Butters - Wednesday, 21 August 2013, 10:31 AM
 

The National Assembly for Wales’ Children and Young People Committee is undertaking an inquiry into the general principles of the Education (Wales) Bill.

The Purpose of this questionnaire is to hear about the views of parents and guardians across Wales in relation to the proposed changes.

To complete the questionnaire in English, please follow the link below:

https://www.surveymonkey.com/s/education-wales-bill

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Ymchwiliad i Gyllido Addysg

Mae Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i fewn i egwyddorion cyffredinol y Bil Addysg (Cymru).

Bil yw galluogi cysoni syddiadau tymor ar gyfer yr holl ysgolion yng Nghymru, gydag amrywiadau dim ond lle gellir eu cyfiawnhau yn llawn.

Pwrpas yr holiadur hwn yw clywed barn rhieni a gwarcheidwaid ar draws Cymru mewn perthynas â’r newidiadau arfaethedig.

To complete the questionnaire in Welsh, please follow the link below:

https://www.surveymonkey.com/s/bil-addysg-cymru